ET SKRIDT I RETNING MOD ET SUNDT MILJØ

Det er vigtigt, at vi alle er involveret i at skabe en sund verden. Derfor sigter AVEENO® konstant efter at tage sig af mennesker og vores planets velbefindende. Vores produkter er omhyggeligt formuleret til at være skånsomme mod både din hud og miljøet.

Sådan er AVEENO®-produkter skånsomme for miljøet?

Som en del af vores forpligtelse til at udvikle skånsomme produkter til mennesker og miljø har vi skabt værktøjer, der giver os mulighed for at kontrollere virkningen af vores produkter længe efter, at de er blevet brugt. Dette er især vigtigt for en række hudplejeprodukter, der skylles af huden efter brug. For bedre at forstå vores produkters indvirkning på havmiljøet udviklede vi et patenteret værktøj, som vi kaldte GAIA™ - Global Aquatic Ingredient Assessment™. GAIA™ vurderer ingrediensernes indvirkning på akvatiske økosystemer og de fisk og planter, der lever der.

Sådan fungerer værktøjet?

GAIA™ måler den relative potentielle effekt af ingredienser på det akvatiske økosystem på en skala fra nul (værste) til 100 (bedst). En høj GAIA™ -score betyder, at ingredienser har minimal potentiel indvirkning på vådområder, floder, vand og økosystem. Værktøjet analyserer tre specifikke miljøegenskaber for hver ingrediens: bionedbrydelighed, bioakkumulering og sikkerhed.

Værktøjet er udviklet i samarbejde med uafhængige eksperter og er blevet inspiceret af flere interessenter. Læs mere om GAIA™ her.

Use transparent background for content area?: