RÄTTSLIGT MEDDELANDE

McNeil Denmark ApS ejer eller kontrollerer alt på dette website( www.aveeno.dk ), med mindre andet er angivet eller fremgår af sammenhængen. Materialet er (internationalt) ophavsretligt beskyttet, herunder af ophavsretsloven. Du må kun downloade indholdet til personlig og uddannelsesmæssig brug og ikke til erhvervsmæssige formål. Indholdet må i øvrigt ikke kopieres eller anvendes på anden måde.

Ejeren af dette website gør sit bedste for at få aktuelle og korrekte oplysninger med, men opstiller hverken påstande, garantier eller forsikringer vedrørende aktuelle oplysningers korrekthed, aktualitet eller fuldstændighed bortset fra, hvad der kræves af den til enhver tid gældende danske lovgivning. Ejeren af dette website er ikke erstatningspligtig for skader på materiel eller personer, der opstår som følge af din adgang til eller mangel på adgang til dette website, eller som følge af din tiltro til eventuelle oplysninger, der er tilgængelige på dette website bortset fra oplysninger, der er påkrævede i henhold til den enhver tid gældende danske lovgivning. Dette website er beregnet til indbyggere i Danmark. 

Dette website kan indeholde links og henvisninger til andre websites. Ejeren af dette website er ikke ansvarlig for indholdet på sådanne websites og er heller ikke erstatningsansvarlig for skader på material eller personer, der opstår som følge af sådant indhold. Eventuelle links til andre websites er udelukkende angivet for at hjælpe brugerne af dette website til at indhente general og relevant information og baggrundsviden og er ikke angivet for at give eventuelle brugere information on Kenvue’s produkter.

De varemærker, servicemærker, varenavne, varedesigns og produkter, som nævnes på dette websit, er beskyttet af dansk og international lovgivning. Ingen af ovennævnte IPR-rettigheder må anvendes uden forudgående indhentelse af skriftlig tilladelse fra ejeren af dette website, eller såfremt den pågældende IPR-rettighed måtte indehaves af en anden end ejeren af dette website, af denne person. Det foranstående om tilladelse til brug af IPR-rettigheder gælder ikke i forbindelse med identificering af Kenvue’s produkter og serviceudbud.

Al personlig information, som forekommer i elektroniske meddelelser til dette website, håndteres i henhold til websitets Håndtering af personlige oplysninger. Ejeren af dette website har ret til at anvende og kopiere alle øvrige oplysninger i disse meddelelser, inklusive eventuelle idéer, opfindelser, koncepter, teknikker samt knowhow, der optræder deri, til alle slags formål. Disse formål kan omfatte indvielse af tredjepart og/eller udvikling, fremstilling og/eller markedsføring af varer og tjenester.

Afsenderen af eventuelle meddelelser direkte til dette website, eller i øvrigt til ejeren af dette website, er ansvarlig for indholdet og de i meddelelsen anførte oplysninger, inklusive disses korrekthed og sandfærdighed.

McNeil Denmark ApS 

Transformervej 14.
2860 Søborg,
Denmark
Venligst klik her for at kontakte os via e-mail
Telefon +45 7020 5212
OrgNo: DK30077008

Use transparent background for content area?: